Rio de Janeiro

เลดี้กาก้าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและยกเลิกการแสดงที่ร็อคอินริโอ

เลดี้กาก้ายกเลิกการแสดงของเธอที่ร็อคอินริโอหลังจากที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจาก “อาการปวดอย่างรุนแรง” ซึ่งทำให้เธอไม่สามารถแสดงได้