คู่มือการใช้

คู่มือการใช้น่าจะเป็นสิ่งที่เราถูกวิจารณ์มากที่สุด เราถูกผู้ใช้เหน็บแนมมากมายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่น หาว่าเราทำตัวเป็น “ตำรวจโลก”หรือไปจนถึง”ผู้คลั่งใคล้หรือผู้ต่อต้านศาสนา” เชื่อเราเถอะครับว่าเราไม่ได้ทำตัวเป็นทุกอย่างที่ท่านกล่าวมาเลยครับ

ฮอเนตถูกออกแบบมาเพื่อความสนุกและความอิสระในความเป็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริงและเราก็มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนคุณให้เป็นแบบนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสนุกและอิสระนั้นไดม่ได้หมายความว่าเราจะอนุญาตให้ท่านทั้งหลายแสดงภาพของท่านที่กำลังจับเจ้าโลกของท่านให้ผู้อื่นดู ถึงแม้เราจะคิดว่ามันดูน่ารักน่าชังก็ตาม แต่คำตอบของเราก็คือ “ไม่” เราไม่ต้องการให้คุณแสดงภาพอนาจารเหล่านั้น

เรามีความต้องการที่จะแสดงความเคารพต่อกฏในการใช้ทำมีกับทางหุ้นส่วนของเราคือ แอปเปิ้ลและแอนดรอยถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฏแล้วฮอเนตจะต้องถูกปลอดออกจากการให้บริการอย่างทันที แล้วคุณยังคิดว่าเราจะปล่อยให้คุณแสดงรุปภาพอนาจารหรือที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นซึ่งมันไม่คุ้มค่ากับการที่ฮอเนตจะต้องถูกเพิกถอนออกจากการให้บริการอย่างนั้นหรือ?!

ต่อจากนี้คือข้อควรปฏิบัติตามและสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ นั่นคือแนวทางการใช้ซึ่งไม่ใช่ “กฏหมายควบคม”แต่ถึงแม้คุณจะคิดว่าคุณผ่านข้อกฏเกณฑ์ต่างๆของเราทุกประการแล้วก็ตาม เรายังคงสามารถที่จะปฏิเศษรูปของคุณได้เราไม่ให้คำมั้นว่าเราจะอนุญาตการแสดงรูปของคุณบนโพรไฟ แม้คุณจะอ้างว่าผู้ใช้ท่านอื่นยังสามารถใช้รูปภาพที่มีความไม่เหมาะสมหรือถูกต้องตามกฏเกณฑ์มากไปกว่ารูปของคุณก็ตาม เราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติพิเศษเฉพาะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราไม่สนว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ประจำหรือไ่ม่ เราขอสวงนสิทธ์ที่จะถอดรูปหรือข้อความที่เราได้รับและที่ได้ปฏิบัติตามกฏที่เราตั้งไว้ แม้ว่ากฏบางข้อจะมีความหมายกำกวมตามแต่บุคคลจะพิจารณา และ/หรือ สามารถแปลได้หลายมุมมองก็ตาม แต่เราจะถือว่าคำจำกัดความของฮอเนตนั้นเป็นที่สิ้นสุด การตัดสินใจทุกอย่างตามกฏของคู่มือการใช้นั้นถือตามคำบรรยายของฮอเนต ถูกต้องแล้วครับ มันคือการตัดสินใจของเราแล้ว!

คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อเข้าสู่คู่มือเกี่ยวกับมารยาทในการใช้

ข้อแนะนำการใช้รูปภาพที่ถูกต้อง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ฮอเนตไม่อนุญาติให้ใช้ คือ ข้อจำกัดที่ไม่อนุญาตอย่างเห็นได้ชัดและไม่อนุญาตในทุกกรณี – ภาพเปลือยกาย หมายถึงห้ามเห็นอวัยวะเพศ. ไม่อนุญาติแม้แต่ส่วนนูนเว้า รวมถึงก้น และ ด้านข้างของก้น – เด็ก (ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีอายุตำ่กว่า18 ปี) ไม่มีข้อยกเว้นในทุกกรณี – รูปที่ไม่ใช่รูปของคุณเอง เช่น (รุปนักแสดง, แฟนเก่า, คนที่คุณเกลียด, รูปแม่สามี และอื่นๆ เป็นต้น) – รูปอวัยวะเพศที่ถูกปกปิดด้วยผ้าขนหนู, หมวก, แก้วชา, ผ้าปูเตียง และ อื่นๆเป็นต้น – ไม่อนุญาติให้มีรูปที่จับหรือถือ หรือ สัมผัส หวัยวะเพศหรือ บริเวณที่เกียวกับอวัยวะเพศ. นั่นรวมถึงการวับอวัยวะเพศผ่านกางเกงหรือภายในกางเกงที่สวมอยู่ – รูปที่แสดงอวัยวะเพศที่แช็งตัวภายในเสื้อผ้า. (ยิ่งมีขนาดใหญ่และชัดเจนยิ่งมีผลต่อการปฏิเศษ) – ไม่อนุญาตรูปอาวุธปืนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้หรือ อาวุธสงครามใดๆ (จะเป็นของจริงหรือเทียมก็ตาม). เราไม่สนแม้จะเป็นแค่เรื่องตลกหรือไม่ – ไม่อนุญาติรูปสัตว์ที่กำลังมีพถติกรรมทางเพศสัมพันธ์. (ใช่! บางคนพยายามที่จะใช้รูปเหล่านี้แทนรูปตัวเองบนโพรไฟ) – ไม่อนุญาตรูปน้ำอสุจิหรือของคัดหลั่งทางเพศ (หรือของเหลวไดๆที่ดูเหมือนหรือคล้ายคลึงกับนำ้อสุจิ) – รูปภาพของอุจาระหรือปัสสาวะ (ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามีคนทำแล้วจริงๆ)

รูปภาพอนาจาร วิตถาร

– ไม่อนุญาตรูปของเล่นทางเพศหรือเซกส์ทอย

รูปที่เหมือนจะผ่านกฏระเบียบ แต่เรายังคงไม่อนุญาตให้ใช้

– รูปขนเพชร, แม้จะมีจำนวนน้อยเหนือกางเกงที่สวมอยู่ก็ตาม.ผู้ชายที่มีขนตามร่างกายเยอะ; เรารุ้ว่าส่วนไหนคือส่วนที่ขนตามร่างกายเจริญไปจนถึงส่วนไหนที่ไม่ใช่ และส่วนไหนที่ขนเพชรเริ่มขึ้น

– เราไม่อนุญาตรูปภาพของคุณที่มีการแสดงสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงอวัยวะเพศหรือเกี่ยวของกับเรื่องหยาบคายทางเพศ

– สิ่งเสพติดผิดกฏหมายหรืออุปกรณ์ในการเสพสิ่งเสพติด (ถ้ามันดูไม้น่าไว้ใจ, คำตอบคือ ไม่อนุญาต เช่นบุหรี่มวล) และยังรวมไปถึงยาบางชนิดที่แม้บางประเทศหรือบางรัฐจะอนุญาตถูกต้องตามกฏหมายแล้วก็ตาม

– ภาพที่ใช้กระบวนการตัดต่อหรือเสริมแต่งมากจนเกินจริง

– ภาพของผู้เยาว์ที่ดื่มสุราหรือของมึนเมา(เพราะเราไม่ใช่ตำรวจโลกและเราไม่รู้ว่าอายุขึ้นตำ่ของผู้ที่สามารถดื่มสุราได้ในแต่ละประเทศคือเท่าไร) เพราะฉะนั้น รูปใดที่เราพิจารณาแล้วว่าคุณดูอายุน้อยเกินกว่าที่จะดื่มสุราหรือของมึนเมาได้นัน เราจะไม่อนุญาตให้ใช้ได้

– ข้อมูลส่วนตัว (อีเมล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพ, และอื่นๆ)

– ภาพวาด, ภาพเขียน, กาตูนต์, หรือผลงานทางศิลปะ หรือรูปที่ตกแต่งเกินความจริง

– รูปที่ใช้สำหรับการโฆษณาทางด้านการบริการ, สินค้า, กิจกรรม, เวปไซต์ หรือ แอปซ์

– รูปที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

– ไม่อนุญาตให้ใช้คำหยาบหรือคำไม่สุภาพ รวมถึงรูปที่ถือกระดาษหรือสิ่งที่ถูกเขี่ยนด้วยคำเหล่านี้

– รูปที่แสดงภาพเป้ากางเกงไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า, ด้านข้าง หรือด้านหลัง หรือรูปที่ย่อขยายส่วนระหว่างขา นั่นรวมถึงรูปที่ถ่ายส่วนที่อยู่ต่ำกว่าเอวลงไป ทั้งหมดที่กล่าวมาด้านบนคือสิ่งต้องห้าม ต่อไปนี้คือขอบเขตของรูปภาพที่สมควร – รูปที่ถ่ายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า. ท่านทั้งหลายเรารู้ว่าพวกคุณใช้ความพยายามอย่างมากในสถานออกกำลังกายและอยากจะแสดงความงามของกล้ามท้อง โดยเฉพาะเวลาเหงือออกหลังจากออกกำลังกาย และกระจกในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านั้นน่าชื่นชมเป็นอย่างยีิ่ง คุณคงไม่พลาดที่จะถ่ายรูปตัวคุณเอง! แต่ควรจะใส่กางเกงก่อนที่จะถ่ายรูป เรารู้ว่าคุณอยากจะแสดงความงามของร่างกายไร้ใขมันของคุณ แต่ถ้าคุณใส่เพียงแต่สิ่งปกปิดชิ้นเล็กๆ รูปคุณจะถูกปลดออก เราไม่ต้องการจะเห็นแบบนั้น เราต้องการที่จะเห็นกล้ามท้องของคุณกับกางเกง และอย่าดึงลงมาแม้เพียงข้างเดียวจนเห็นขนเพชร หรือแม้กระทั่งคุณโกนขนเพชรออกแล้วเรายังคงปลดรูปคุณออก เพราะฉะนั้นปกปิดให้มิดชิดแล้วยังไงซะหนุ่มๆยังคงกระโดดเข้าหาคุณเอง ต่อไปนี้คือข้อห้ามของข้อมูลบนโพรไฟ ชื่อ หัวข้อ คำอธิบาย และอื่นๆ – ไม่อนุญาตข้อความที่กล้าวถึงขนาดของอวัยวะเพศ หรือ การบรรยายถึงพฤษติกรรมทางเพศ – ข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่พูดถึงหรือกล่าวถึงเรื่องทางเพศ – การดูถูก เหยียดหยามเกี่ยวกับฮอเนตหรือบุคคลใดๆที่ใช้ฮอเนตบนข้อความบนโพรไฟ ห้วข้อ ชื่อผู้ใช้ หรือ รูปภาพ (คุณคิดว่าเราจะปล่อยให้คุณว่ากล่าวเราหรือ?!) – การเหยียดเชื้อชาติ ทั้งข้อความบนโพรไฟ หัวข้อ ชือผู้ใช้ หรือ รูปภาพ – การโฆษณาเรืองบริการ ขายสินค้า กิจกรรมต่างๆ เวปไซต์หรือแอปซ์ – การกล่าวถึงยาเสพติดทุกชนิด หรือข้อความที่บ่งบอกถึงงานเลี้ยงที่มียาเสพติดเกี่ยวข้อง – การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ และ อยาบคาย รวมถึงตัวย่อที่แสดงออกถึงคำที่ไม่สุภาพ ถ้าคุณเห็นรูปบนฮอเนตที่ขัดแย้งกับข้อต้องห้ามในการใช้ตามที่กล่าวมาด้านบนนี้ กรุณาแจ้งมายังทีมงานฮอเนต โดยกดปุ่มที่แสดงบนแอปซืว่า “ผู้นี้ใช้สิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือ Report this guy” เราได้รับรูปภาพจำนวนหลายพันรูปต่อวันและบางครั้งเรามีความผิดพลาดบ้างที่ปล่อยให้รูปภาพที่ไม่เหมาะสมแสดงบนโพรไฟ เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือจากคุณที่จะแจ้งให้เราทราบนี้เป็นพระคุณอย่างสูง ความเห็น- รูปทั้งหลายที่เราได้อนุญาตและแบ่งแยกหมวดหมู่แล้วนั้นเป็นผลมาจากการที่เราได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบ รูปที่ถูกแสดงบนฮอเนตนั้นได้รับการยอมรับและตัดสินแล้วอย่างถูกต้องตามลักษณะของรูปต้นแบบเดิมที่เราได้รับมา