ฮ่องกง: มติมหาชนต่อ LGBTQ สูงเป็นประวัติการณ์

ฮ่องกง: มติมหาชนต่อ LGBTQ สูงเป็นประวัติการณ์

Be first to like this.

This post is also available in: English Español Русский Українська

งานวิจัยจากโปรแกรมงานวิจัยเรื่องเพศของมหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong พบข่าวดีก่อนการเป็นเจ้าภาพ Gay Games ครั้งที่ 11 ของฮ่องกงในปี 2022 ว่าการยอมรับเพศทางเลือกในฮ่องกงสูงเป็นประวัติการณ์และการต่อต้านสิทธิของ LGBTQ ต่ำกว่าที่เคยเป็น ซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่าสังคมของฮ่องกงยังไม่พร้อมปกป้องเพศทางเลือกจากสาเหตุทางวัฒนธรรมและสังคม

งานวิจัยชิ้นล่าสุดทางโทรศัพท์พบว่า 60% ของประชาชนที่พูดภาษาจีนเห็นด้วยว่าควรมีกฎหมายที่ปกป้อง LGBTQ จากการเลือกปฏิบัติ ซึ่ง 30% เป็นกลาง และมีเพียง 12% เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องเพศทางเลือก

ในประเด็นเรื่องสิทธิในการแต่งงาน 49% เห็นด้วยว่าเกย์และเลสเบี้ยนควรมีสิทธิ์ในการแต่งงานกับเพศเดียวกัน 28% เป็นกลาง ซึ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18 ถึง 34 ปีมีการสนับสนุนการแต่งงานของเพศเดียวกันสูงถึง 80%

นอกจากการยอมรับเพศทางเลือกในฮ่องกงจะสูงเป็นประวัติการณ์แล้ว การสนับสนุนภาคธุรกิจที่ไม่แบ่งแยกเพศทางเลือกและชุมชนคนข้ามเพศก็สูงขึ้นเช่นกัน หากธุรกิจใดแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการต่อต้านกฎหมายที่สนับสนุน LGBTQ ประชาชนฮ่องกงกว่าครึ่ง (54%) มองเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวนั้นมี”ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี” หรือ “ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอย่างมาก”

แม้ว่างานวิจัยล่าสุดในเรื่องการยอมรับเพศทางเลือกในฮ่องกงนั้นอาจเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่น่าแปลกใจ — โดยเฉพาะหลังจากที่เราเห็นการต่อสู้เพื่อสิทธิของ LGBTQ และการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นในไต้หวัน — แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันว่ารัฐบาล นักการเมือง และผู้เขียนกฎหมายไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าฮ่องกงนั้น “ยังไม่พร้อม” ที่จะสร้างกฎหมายสนับสนุนการปกป้องสิทธิของชุมชนเพศทางเลือก

คุณแปลกใจหรือเปล่ากับข้อมูลการยอมรับเพศทางเลือกในฮ่องกงที่เรานำมาแบ่งปันกันในวันนี้ แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้จะมีผลกับชาวฮ่องกงยังไงบ้าง

Quantcast